Bagom RÆDSEL

Angst er, ifølge Sundhedsstyrelsens rapport fra 2015, den hyppigste grund til førtidspension (2.000 pr. år), den næsthyppigste grund til psykiatrihenvendelser og den tredje hyppigste grund til besøg hos egen læge. Rapporten viser også, at over 135.000 lider af angst, at der kommer 17.000 nye tilfælde årligt, og at angst giver et produktionstab på 8,6 milliarder kr. hvert år. Og antallet af pårørende er tilsvarende højt. Angst berører således mange af os personligt og tillige det danske samfund som sådan! Denne forestilling er vores bidrag til at vi kollektivt og individuelt kan leve bedre med den.

Rædsel produceres i 2020 i København som et samarbejde mellem AHA Produktion og Teater Grob. Produktionen er foreløbig støttet af Statens Kunstfond og Teater Grob. Men i AHA Produktion har vi som målsætning, at vi vil ud i hele Danmark med vores forestillinger! Derfor har vi allerede i 2020 etableret et samarbejde med Nordkraft, hvor forestillingen skal spille fire dage. Såfremt vi bliver så glade for resultatet, som vi regner med, er målet desuden at sælge forestillingen som turné i ’21-’22 til alle danske teaterforeninger, så den får et endnu længere liv og mennesker i hele Danmark får mulighed for at møde vores fortælling.

Angst i Danmark

Rædsel i Danmark

Interviews

Anna Bro & David Grue, Alexander Clement & Ida Cæcilie Rasmussen

Fotos

S/H fotos: Læseprøve på teater Grob - Farve fotos: Prøver på teater Grob (Fotos: Søren Meisner)